Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Zadanie 4. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych

Wykonawcą zadania była firma GHK Consulting Ltd. Przygotowana została kwerenda 32 polskich i zagranicznych badań związanych z oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów kształcenia zawodowego. Badania do analizy pochodzą z bardzo różnych źródeł, zostały wybrane wg starannie przemyślanych kryteriów, takich jak zakres tematyczny i terytorialny, zróżnicowanie grup respondentów, przyjęte założenia metodologiczne i inne. W rezultacie analizie poddano badania strony popytowej rynku pracy (badania pracodawców - 21), strony podażowej (pracowników, bezrobotnych oraz uczniów i absolwentów - 12) oraz badania rynku edukacyjnego (13 projektów badawczych). Dodatkowo spośród 32 analizowanych badań 8 miało charakter cykliczny. Wszystkie badania poddane analizie zostały opisane według jednolitego schematu i są tutaj dostępne.

Prezentowana publikacja zaczyna się od podkreślenia znaczenia badań kompetencyjnych dokonywanych przez pracodawców, następnie zawiera charakterystykę analizowanych badań, a kończy się wnioskami i rekomendacjami.

Na wstępie raportu autorzy objaśniają terminologię i założenia procesu identyfikacji kompetencji z perspektywy pracodawców. Następnie przedstawiają listy kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego w analizowanych badaniach. Autorzy analizy przyjrzeli się nie tylko rezultatom badań, ale także samym procesom badawczym.

Raport kończy się wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi:
  • przebiegu procesu badawczego;
  • metodologii badań oczekiwań pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego.

Wyniki przeprowadzonych analiz powinny być w pełni wykorzystane przy opracowywaniu nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie oraz przy projektowaniu kolejnych badań oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kształcenia zawodowego.


powrót