Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Zadanie 3. Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód

Celem zadania jest analiza i ocena aktualnie obowiązujących podstaw programowych kształcenia w zawodach wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód.

Planowane działania:

  1. Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód.
  2. Analiza podstaw programowych pod kątem oceny spójności oraz uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów, kwalifikacji wspólnych dla grupy zawodów oraz specyficznych dla zawodu. Wyodrębnienie kwalifikacji cząstkowych składających się na zawód. Powołanie 50 zespołów badawczych. Opracowanie raportów cząstkowych.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla zespołów badawczych.
  4. Opracowanie raportu zbiorczego.

Sprawozdanie z realizacji

Czas realizacji zadania: styczeń 2009 – czerwiec 2010


powrót