Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Zadanie 2. Przygotowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym oraz pilotażowe wdrożenie metodologii

Celem zadania było zaopiniowanie spójności podstaw programowych w zawodzie z dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym oraz ocena wewnętrznej spójności podstaw programowych.

Działania zrealizowane:

  1. Powołanie koordynatora merytorycznego projektu oraz dziesięcioosobowego zespołu metodologicznego.
  2. Przygotowanie listy dokumentów, których spójność z podstawą programową będzie oceniana.
  3. Opracowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z wybranymi dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym.
  4. Powołanie dwudziestoosobowego zespołu do pilotażowego wdrożenia opracowanej metodologii.
  5. Pilotażowe wdrożenie opracowanej metodologii w pięciu wybranych zawodach – opracowanie pięciu raportów cząstkowych.
  6. Opracowanie raportu końcowego z oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z wybranymi dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym.
  7. Opracowanie słowniczka pojęć kluczowych.

Koordynator merytoryczny zadania: Maria Suliga, m.suliga@koweziu.edu.pl

Sprawozdanie z realizacji

Czas realizacji zadania: wrzesień 2008 – kwiecień 2009


powrót