Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Sprawozdanie z realizacji Zadania 2. w roku 2008

Sprawozdanie z realizacji Zadania 2. Przygotowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami obowiązującymi w kształceniu zawodowym oraz pilotażowe wdrożenie metodologii

Zatrudniono koordynatora merytorycznego projektu oraz jego asystenta.

Zakupiono dwa laptopy oraz oprogramowanie biurowe.

Powołano dziesięcioosobowy zespół metodologiczny oraz dwudziestopięcioosobowy zespół do pilotażowego wdrożenia opracowanej metodologii oceny spójności podstaw programowych

Opracowano metodologię oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami regulującymi kształcenie zawodowe.

Opracowano pięć raportów cząstkowych z pilotażowego wdrożenia opracowanej metodologii oceny spójności programowych kształcenia w zawodach z dokumentami regulującymi kształcenie zawodowe.

Zorganizowano trzy spotkania zespołu metodologicznego i trzy spotkania zespołu wdrożeniowego.powrót